Harley-Davidson Raise the Bar T-Shirt Size Large

销售价格 $30.00 常规价格 $45.00

2014 Harley-Davidson Raise the Bar T-Shirt

 

Shoulder: 20"

Chest: 20.5"

Waist: 21"

Length: 27"